Op uitnodiging van Erika van Lente van de provinciale werkgroep “verbindt Drenthe”waren de tweedekamerleden Agnes Wolbert uit Assen (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA) vrijdag 22 april in Dalerveen om zich op de hoogte te stellen van het werk van de Stidal Glasvezelwerkgroep. Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden was eveneens aanwezig.

Beide kamerleden zijn de voortrekkers in de Tweede Kamer van snel internet voor afgelegen gebieden in ons land. De Stidal Glasvezel werkgroep heeft zich tot taak gesteld alle huizen in het zuidoosten van de gemeente Coevorden zo spoedig mogelijk van snel internet via glasvezel te voorzien. De gemeente Coevorden wil daarmee de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het platteland bevorderen, volgens de wethouder.

De kamerleden brachten naar voren dat op dit moment al woningen zonder toegang tot snel internet 25% minder opbrengen en dat boeren reeds door hun verzekering verplicht worden om snel internet toegang aan te schaffen.

Politiek gezien staat de zaak op scherp. een groot deel van deTweede Kamer wil dat het zeer snelle internet een z.g. nutsfunctie wordt, net zoals water en elektriciteit. Minister Kamp heeft reeds gesteld dat hij van mening is dat toegang tot snel internet een grondrecht is.
Daarbij is er op dit moment een vreemde situatie ontstaan, omdat er reeds vele kabel waardoor glasvezel loopt in onze bodem liggen, maar de overheid heeft hierover geen regie, dus kunnen de bewoners er niet van profiteren en moet er weer een heel nieuw netwerk worden aangelegd.
Omdat de provincie Drenthe tot nu toe de enige provincie is die locale initiatieven ondersteunt, zijn de Kamerleden hier gekomen om zich op de hoogte te stellen van het werk van deze lokale initiatieven in Drenthe.

De Stidal Glasvezelwerkgroep is een goed voorbeeld van een dergelijk initiatief. Het betreft hier een gebied van bijna 100 km2 met maar 450 huizen, terwijl er toch 60 bedrijven en bedrijfjes zijn gevestigd. De aansluiting op snel internet is voor deze bedrijven van levensbelang.
Mede hierdoor en omdat de sociale cohesie van het gebied groot is, is hier in korte tijd een enthousiaste werkgroep ontstaan van 15 leden. Zij gaan er van uit dat alle huizen, ook het meest afgelegen huis in het gebied, voorzien wordt van snel internet. De belangstelling van de bewoners is dan ook zeer groot en de werkgroep hoopt binnen een jaar de eerste schop in de grond te kunnen steken.